Ugrožene porodice u Kotorskom

Dana 19.2.2016, godine održan je sastanak Crvenog krsta na kojem je odlučeno da će se objaviti spisak osnovnih potrepština  socijalno ugroženih osoba.

1. HRANA- 6 OSOBA

2. PEMPAS- 3 OSOBE

3. OBUCA- 5 OSOBA

4. HIGIJENA- 2 OSOBE

5. TABLETE- 7 OSOBA

6. ODJECA-  3 OSOBE

7. INVALIDSKA KOLICA- 1 OSOBA

8. SVE- 4 OSOBE

Upiši odgovor