Objava žiro računa za CK KOTORSKO

Naziv banke :NLB Razvojna banka , žiro račun :KM:562 005 000 002 100 8

Žiro račun :EURO: 10615003

Adresa: vidovdanska br 160 .74000 DOBOJ

Svi koji budu željeli nakaza ti novac za CK KOTORSKO mogu na ove račune  sa naznakom za CK  Kotorsko, UNAPRJED  HVALA SVIMA .

 

Upiši odgovor