Prijava komunalnoj policiji

zapisnik komunalni-1

Grupa građana koja sebe naziva građanska inicijativa u čijem vođstvu su:

  1. Muhamed Spahić
  2. Isić Mujo
  3. Mešić Lidžo
  4. Mešić Bijo
  5. Kotorić Bahra
  6. Fehrić Sanela
  7. Bečić Ismet – kavaz
  8. Odobašić Jusmir
  9. Zečević Džemil

podnijela je pismeni podnesak odnosno prijavu komunalnoj policiji grada Doboja, koja se odnosi na nezakonit rad UG Kotor. Dana 10.08.2016. god. inspektori komunalne policije su po službenoj dužnosti izašli na teren i zapisnički konstatovali stanje. Iz nalaza inspektora ( skeniran zapisnik) utvrđeno je da UG Kotor radi i posluje u duhu zakonskih propisa.Nije navedena niti jedna primjedba na dokumente kojima je ovo udruženje registrovano. Pošto skenirana kopija, nije čitljiva u potpunosti dajemo prepis zapisnika:

Zapisnik br. 00441

o izvršenom komunalnom inspekcijskom nalazu, sastavljen dana 10.08.2016. god. u Kotorskom

Predmet: Pismeni podnesak

Nalaz:

Dana 10.08.2016. god. Komunalna policija grada Doboja izašla je na lice mjesta u Kotorsko b.b. a u vezi sa podneskom upućenom od strane Građanske inicijative u kom traže da se preispita rad UG Kotor koji je svojim nelegalnim nastankom prenio poslove naplate vode  te u svoje vlasništvo uzeo vodovod izgrađen sredstvima mjesnog samodoprinosa građana Kotorskog. Na licu mjesta je utvrđeno da je navedeno udruženje legalno registrovano u osnovnom sudu u Doboju, što je utvrđeno rješenjem broj: 085-0-F1-15-000096 od  04.12.2015. god. i potvrdom o registraciji JIB 4403966670004 te je na osnovu navedene prijave  utvrđeno da nema elemenata za poduzimanje zakonskih propisa iz nadležnosti ovog organa. Pri sačinjavanju zapisnika   prisutan Trnjanin Mehmed zamjenik predsjednika savjeta MZ Kotorsko i zamjenik predsjednika UG “Kotor” Kotorsko.

Dokazano je ono što je svakome ko poznaje zakon bilo jasno, sve je urađeno po slovu zakona Još jednom napominjemo da upravljanje lokalnim vodovodima u RS  regulisano zakonom o lokalnoj samoupravi i Odluci o vodovodu i kanalizaciji ( Službeni glasnik grada Doboja br:1 od 01.03.2016. god.  u kome jasno stoji da samo UG  kao registrovana pravna lica mogu upravljati lokalnim vodovodima.

UG Kotor je registrovano kao zadnje udruženje na području grada i dok su to druga sela odavno uradila i na osnovu toga dobila nepovratna sredstava npr. (Sjenina preko milon KM) nekadašnja  vlast u Kotorsko se bavila sama sobom, napredak sela je bio na zadnjem mjestu. Samo UG može izaći na pozivne tendere i tom aplikacijom dobiti sredstva za obnovu i razvoj. To su primjeri u zadnje dvije godine gdje je u Kotorsko uloženo preko 300. 000 KM nepovratnih sredstava i gdje će se još više uložiti. Trenutno je nekoliko projekta u završnoj fazi i očekujemo njihovu realizaciju do kraja godine. Sve je to učinjeno zahvaljujući radu savjeta MZ i pravnom licu UG Kotor koje omogućava da možemo zakonski funkcionirati , poslovati i tražiti donatora za projekte obnove. Nitko iz tkz. građanske inicijative nije imao snage da se lično potpiše, sakrili su se iza spisaka potpisa građana Kotorska, koji nema pravno značenje,  ostavljen je smo broj telefonanepoznate osobe za kontakt  066-111-334 te ukoliko neko želi više informacija može se na njega obratiti.

Pojedinci iz našeg mjesta i dalje  zabijaju autogolove sebi i svojem mjestu, umjesto da se okrenu napredku našeg sela i da pomognu da se bar približno vratimo tamo gdje nam je mjesto.

UG “Kotor” Kotorsko

Upiši odgovor