Sanacija kanalizacione mreže

IMG_20161118_093807~2  IMG_20161118_093901IMG_20161118_093816

Dana 25.11.2016. god. zaposlenici UG Kotor  izvršili su sanaciju kanalizacione mreže na Uriji. Problem datira još iz vremena povratka 2003. god. kada je obnovljena kanalizacija kog kuće Mujanović Kasima. Tada je vršena sanacija sekundarne mreže koja vodi u Lipik, međutim neko je otuđio 15 m kanalizacione cijevi i posao se tada nije mogao  dovršiti i sve ove godine kanalizacija se izljevala na otvorenu površinu. Na poziv porodice Mujanović prestavnici UK Kotor su izašli na teren, snimili situaciju i za 1 dan riješili navedeni problem.

Još jedan primjer kako se brzo mogu riješiti višegodišnji problemi uz obostranu saradnju i razumijevanje svih nas.

Upiši odgovor