Izvještaj sa skupštine UG Kotor

image-0-02-04-e99c2dda745cf168ce1ede1d01db85c0d6d334a95493f679bb760e6c64c02c40-V image-0-02-04-e0326e778e5581701491bdcdd1f8c313d990b6840e137858a74e2c186721d9e2-V

Dana 17.03.2017. god. u 19,00 održana je redovna skupština UG “Kotor” u prostorijama vatrogasnog doma. Prvo je izvršena dopuna skupštine udruženja koja broji 19 članova. Ispoštovana su dva principa svi članovi imaju potpisan ugovor o isporuci vode, što je statutarna odredba i iz svake mahale izabran je barem po 1 član. Po izboru članova skupštine predložen je i usvojen sledeći dnevni red:

  1. Izvještaj o radu za 2016. god.
  2. Plan rada za 2017. god.
  3. Tekuća pitanja

Ad1.izvjestilac po prvoj tački dnevnog rad bio je presednik udruženja Isić Fehrat, koji je iznio sledeće podatke.UG “Kotor” počelo je sa radom u 2016. god kao udruženje koje je preuzelo brigu o održavanju i upravljanju kotorskim vodovodom, navedeno je zakonska odredba, jer mjesne zajednice koja nisu pravna lica zakonski to  ne mogu obavljati. Osim toga morali smo imati pravno lice koje će posjedovati žiro račun , kako bismo mogli obezbijediti isporuku i naplatu vode od vlasnika nekadašnjeg “Enterijera” Turske firme BIOIL. Sprovedena je u toku godina opsežna akcija i utvrđeno ja da vodovod ima 1063  priključka. Moramo napomeniti da smo došli u posjed kopije računa izdatih 1991. god., tako da nam je i to posužilo da kompletiramo evidenciju. Trenutno vodom snabdijevamo 826 korisnika.Što znači da je trenutno zablindirani i van funkcije 237 priključaka ili u procentima oko 29%. Zaposlena sa stalnim rješenjem 4 radnika.

Izložena je i finansijska strana i data uporedba sa 2015. god.

Godine:                                              2015 god.                                        2016.god

Naplata:                                             68623,10   KM                            82441,11 KM

Troškovi:                                        62111,90 KM                                  59977,07 KM

Iz navedenog  se lako da zaključiti da su prihodi porasli za 13,818,01  KM  a troškovi smanjeni za 2134,78 KM , što u  rekapitulaciji znači da smo po završnom računu za 2016. god. ostvarili dobit od 22464,04 KM. Moramo napomenuti da knjigovodstvo vodi profesionalni, licencirani knjigovođa, koji je završni račun predao poreznoj upravi RS. Udruženje je od 01.09.2016. god. kada je evidentirani prihod prešao 50000 KM, moralo postati obveznik PDV i samim tim dobilo je certifikat od uprave za indirektno oporezivanje Tuzla, koji to dokazuje. Cijena vode je umanjena sa 1,20 KM na 1,00 KM, odnosno urađeno je tako da građani ne osjete ulazak u sistem PDV i da cijena vode sa uračunatim PDV bude 1,17 KM. Svim građanima se redovno uručuje mjesečni račun za utrošenu vodu, što je zakonska obaveze a ujedno i transparentnost u obračunu i naplati. Napomenuto je da je u protekloj godini 719 građana izmirilo svoje obaveze za potrošnju vode, dok 107 to nije uradilo, uglavnom iz razloga što nisu ili su kratku boravili u Kotorskom. Protiv pojedinaca  koji odbijaju da plaćaju i nedozvojavaju očitanje i ugradnju satova, pokrenut je postupak, komunalna policija izlazila je na lice mjesta i utvrdila činjenično stanje, čeka se zapisnik po kome će se odmah postupiti.

Iznesen je i kratak pregled najvećih troškova u 2016. God

Opis stavke                                                                         Iznos u KM
Uplate po obavezi PDV                                                           3459,01
Obavezni doprinosi                                                                 4293,77
Plate zaposlenih                                                                      9294,00
Topli obrok                                                                             1754,00
Troškovi kancelarije                                                                2872,30
Troškovi el. Energije                                                             19079,87
Naknada knjigovođe                                                             4750,00
Baždarenje 72 sata                                                                2587,16
Nabavka AB stubova “Beton ” Kladari                                      1760,00
“Centrum trejd” nabavka alata                                               1347,39
Zavod JZ Tuzlanskog kantona                                                1925,00
Hemija pateting Lukavac, nabavka hlora5                                 526,50
“Ege comerc” Doboj JUG sitni vodovodni materijal                   1382,89
Hidromont Srebrenik, sanacija potisnog voda                          1555,63
Troškovi reprezentacije                                                            98,13
Troškovi goriva                                                                      104,65
Nabavka i punjenje tonera                                                      180,10
Ukupno:                                                                             56970,40

Nabrojane su samo najkrupnije stavke, za ostale sitnije potrebno bi bilo puno prostora.

Dat je kratak pregled najvećih radova:

Opis radova

Iznosu KM

Kvar potpisnog  voda na Torinama 2000
Izrada šahta kod ambulante 1200
Zamjena kompletnog primarnog voda na Uriji 1700
Intervencija u šahtu kod Hazima Garića 200
Huskići 2 inervencije pucanje glavnog voda 300
Sanacija glavnog voda u Šumicama 300
Kvar na g. vodu kog kuće Nasić Saliha 200
Sanacija kanalizacije Urija 225
Sanacija kanalizacije Mrkaljevići 465
Zamjena pupme kog Galiba Liš. 650
Kvar na g. Cjevovodu Šešlije 200
Intervencije kod kuće Žilić Eseda 450

Nabrojani su samo neki od mnogobrojnih radova koji su obavljeni u toku 2016. God, za sve bi nam trebalo mnogo više prostora. Poslije diskusije nekoliko prisutnih ,izvještaj  je usvojen jednoglasno.

AD2. Plan za 2017. God

Izložio je član upravnog odbora UG Kotor Mehmed Trnjanin

Red. Broj

Opis stavke

Napomena

1 Zamjena glavnog potisnog voda u dužini od 320 m, od crpne stanice Izrada projekta u toku, dvije varijante

A-     Zamjena potisnog voda i svih instalacija u šahtovima oko crpne stanice

B-     Zamjena samo potisnog voda

2 Izrada ograde oko bunara i sanacija postojeće oko crpne stanice Nabavljeni i plaćeni AB stubovi  čeka se najavljena donacija zemljišta oko bunara, naših sugrađana, pa da se otpočne sa radovima, vlastita sredstva oko 3000 KM

 

3. Dovođenje električne energije na rezervoare vode Dogovor postignut sa elektro Dobojem, naše učešće u vrlo malom iznosu
4. Ugradnja novi redukcionih ventila na parcelisanju vodovodne mreže Nabavka u toku, vlastita sredstva

 

5. Izrada glavnog voda na Šešlijama Zamjena i produženje postojećeg, projekat urađen, donatorska sredstva
6. Nabavka agregata i pumpe veće snage Vlasita sredstva
7. Nabavka interventnog vozila Pokrenuta inicijativa za donaciju istog,

 

Nabrojane su samo najkrupnije stavke, poslije diskusije nekoliko prisutnih , plan je usvojen jednoglasno.

AD3. Nije bilo tekućih pitanja

Skupština završena u 21,05 h.

Upiši odgovor