Izvještaj sa 5. zbora građana

image-0-02-05-92680212d7cd767cbdec9ed9ab1e86908605ccc221412e41e5aa561e5de805fc-V image-0-02-05-265ee866f2d8f1477c342d4f72f95f6b9825cfcd1bc774c0fe4f10ad6aff509e-V

Dana  31.03.2017.god. održan je zbor građana u sali doma kulture sa početkom u 19,30h.  Predložen je sledeći dnevni red:

 1. Izvještaj o radu za 2016. god.
 2. Plan rada za 2017.god.
 3. Tekuća pitanja

Dnevni red usvojen bez  izmjene.

AD1. Izvještaj o radu za 2016. god. iznio je  predsjednik savjeta MZ Kotorsko Isić Fehrat.

Sumirani su rezultati u vidu urađenih većih projekata u 2016. god i to:

 1. Asfaltiranje Mrkaljevića i sanacija puteva kraj Selovode i Stare bašče
 2. Izgradnja dodatnog propusta kraj kuće Žilić Eseda,
 3. Sanacija udarnih rupa kroz selo,

Prva dva projekta su urađena u saradnji sa gradom Dobojem i iznosila su više od 200.000 KM

 • Izvještaj o stanju vodovoda

Naglašeno je da od 1064 registrovana priključka, trenutno  aktivno 828 korisnika. Voda se naplaćuje, preko inkasanta, može se platiti u pošti ili bilo kojoj banci u BiH. Redovno se svaki mjesec ispostavlja račun , tako da se transparentno predočavaju obaveze svakog potrošača. Finansije vodovoda obračunava licencirani knjigovođa koja završni račun predaje poreskoj upravi na usvajanje. Dat je kratak izvod iz završnog računa koji je predat poreznoj upravi u mjesecu februaru 2017. god.

Tabelarni pregled obuhvata poređenje 2015 i 2016 god.

                   Opis stavke: Godina Iznos naplata Iznos troškovi Konačno stanje
Ulaz 2015 68623,10 62111,85 6511,25
Izlaz 2016 82441,11 59977,07 22464,04

 

Iz navedenog vidljivo je da su se prihodi značajno povećali u odnosu na 2015. god. a troškovi smanjili. U konačnici na dan 31.12.2016. god. na saldo žiro računu  iznosio je 22464,04 KM. Što znači da je vodovod poslovao sa znatnom dobiti.

 • Izvještaj rasvjete

Tabelarni pregled obuhvata poređenje 2015 i 2016 god.

Opis stavke:

Godina Iznos naplata Iznos troškovi Konačno stanje
Ulaz 2015 14091,00 13764,70 326,30
Izlaz 2016 11730,90 11925,70 -194,82

 

Vidljivo je da je osjetan pad naplate u odnosu na 2015.  tako da je godina završena sa -194,82 KM. Tokom  godine kupljene su led sijalice kom. 70. Od toga ugrađeno 57. Postavljeno 15 novih rasvjetnih tijela ( u troškovima učestvovali zajedno građani i MZ).

 • Izvještaj o naplati i odvozu smeća

Tabelarni pregled obuhvata poređenje 2015 i 2016 god.

Opis stavke:

Godina Iznos naplata Iznos troškovi Konačno stanje
Ulaz 2015 10061,00 8071,10 1989,90
Izlaz 2016 8900 8466,50 433,50

 

Naplata manje u odnosu na 2015. godinu.

Ad2. Plan rada za 2017. God.

Plan većih radova iznio podpresjednik savjeta MZ Kotorsko Trnjanin Mehmed:

 1. Izmještanje potisnog cjevovoda  (rađenog od azbestnih cijevi) od crpne stanice, izrada projekta u toku, dvije varijante u zavisnosti od materijalnih mogućnosti.
  1. Izmjena samo potisnog cjevovoda,
  2. Izmjena svih instalacija u šahtovima oko crpne stanice i cjevovoda,
  3. Rekonstrukcija glavnog voda na Šešlijama ( projekt urađen)
  4. Dovođenje el. Energije na glavne rezervoare i sanacija ventilacije,
  5. Nabavka potrebnog alata,
  6. Izrad ograde oko glavnog bunara (kupljeni AB Stubovi)
  7. Izrada branika na krivini kod ogledala,
  8. Nabavka interventnog vozila,
  9. Kupovina i ugradnja više ventila radi sankcionisanje vodovodne mreže,

Nakon diskusije više prisutnih plan je podržan u cjelosti.

Ad3. Nije bilo tekućih pitanja

Zbor završen u 21,05h.

Upiši odgovor