Ograđivanje bunara

IMG_20170410_161352 IMG_20170410_161347

Plan koji je iznešen i usvojen za 2017. god, počinje sa realizacijom. Započeti projekat ograđivanja bunara na sredeljima, kupovna AB srubova, nastavljen je jučer. Da bi se planirani projekat uspješno obavio, izveden je geometar koji je iskolčio parcelu  oko našeg bunara i time omogućio nastavak radova. Naime sada se može početi sa radovima na postavljanja 150 betonskih stubova koji će u budućnosti biti trajna zaštita , vodozahvata kotorskog bunara.

Upiši odgovor