Seminar o lokalnim vodovodima

image-0-02-04-3f82a65700648911b7a94f139e6d1b8793fada2774d9030062909290d87903aa-V

Projekat „Voda za sve“ održan 05.10.2017. god. u hotelu park Doboj

ZA: Načelnice/načelnici opština i gradova i rukovodioci resornih službi/odjeljenja u opštinama i gradovima: Tuzla, Lopare, Zenica, Gračanica, Modriča, Tešanj, Kalesija, Brčko, Doboj, Teslić, Čelinac, Živinice, Visoko, Maglaj, Prnjavor, Vlasenica, Banovići, Zavidovići, Kiseljak, Srebrenik, Fojnica, Breza, Zvornik

PREDMET: Seminar „Legalizacija, izgradnja i upravljanje sistemima za vodosnabdijevanje i sanitaciju u ruralnim područjima“

Seminar se organizuje u okviru projekta „Voda za sve“ koji finansira EU, a realizuju udruženja MDP Inicijative iz Doboja i Aquasan mreža u BiH iz Bihaća. Cilj projekta je da se značajno poveća pravedan pristup sigurnoj i dostupnoj vodi za piće za sve građane Bosne i Hercegovine. Prema podacima iz entitetskih strategija upravljanja vodama, oko 40% stanovništva oslanja se na seoske sisteme vodosnabdijevanja, kao što su vlastiti bunari, vrela ili izvori površinskih voda. Ti sistemi najčešće nemaju osiguran redovan stručni nadzor, pa se u praksi nailazi na mnoge probleme. Prema istraživanju, koje je provedeno u projektu, dvije trećine lokalnih vodovodnih sistema funkcionišu na neformalan način, bez potrebne dokumentacije i dozvola; u 40% slučajeva operateri lokalnih vodovodnih sistema upravljaju bez ugovora o pružanju usluga, a u jedinicama lokalne samouprave ne postoji adekvatna informaciona i planska osnova o lokalnim vodovodnim sistemima – oko 30% JLS izjavljuje da nema nikakve podatke o lokalnim vodovodnim sistemima.

MZ Kotorsko je dobila posebnu pozivnicu, jer su posle obilaska preko 100 lokalnih vodovoda na područjima navedenih opština, prestavnici MDP su uzeli naš  vodovod za pokazni primjer, odnosno način upravljanja našim vodovodom  uzet je za primjer i preporuka svima u BiH i na idućem seminaru to će biti prezentirano većem broju MZ, iz čitave BiH, koje upravljaju lokalnim vodovodima.

Upiši odgovor