Izvod iz zapisnika sa druge sjednice Savjeta

 

           Izvod iz zapisnika sa 2. redovne sjednice savjeta  MZ Kotorsko

 

kotorsko_3

Dana 09.02.2015.god. u 17 .00 održana  je druga redovna sjednica Savjeta MZ    Kotorsko sa sledećim

 

  Dnevnim redom:

  1.   Usvajanje poslovnika o radu,
  2.   Prijedlog  pravilnika o finansijskom poslovanju,
  3.   Prijedlog ugovora o isporuci vode,
  4.   Formiranje radnih komisija,
  5.    Razno

 

 

 

Ad1-Prva  tačka dnevnog  reda data je na razmatranje uz prethodno dostavljen pisani materijal, prijedlog poslovnika , poslije kraće diskusije prijedlog   usvojen   jednoglasno.

Ad2.Druga tačka dnevnog reda  data je  na razmatranje uz prethodno dostavljen pisani materijal .Uz  određene  primjedbe i sugestije,članova savjeta ,prijedlog  pravilnika o finansijskom poslovanju   usvojen  sa  pet  glasova za  i jedan glas uzdržan.

Ad3.Treća tačka dnevnog reda , Prijedlog ugovora o isporuci vode, data je na razmatranje.Na predloženi ugovor  date su određene primjedbe  i dopune, s tim da će se isti prijedlog iznijeti pred Zbor građana  i  da će građani dati konačno mišljenje. Jednoglasno usvojeno.

Ad4.Četvrta  tačka  dnevnog reda,Formiranje radnih komisija,  usvojena jednoglasno. Formirane su :  Komunalna  i komisija za vodovod.

Ad5. Peta tačka,Razno: Savjet je je upoznat od strane predsjednika i podpresjednika o novonastaloj situacijom  vezano za odvoz smeća i predočen je  pisani dokaz-otkaz „Progres-a“ Doboj o odvozu po dosadašnjoj  cijeni.Novi prevoznik  je Direkcija za obnovu i  razvoj  Grada Doboja, voziće po dosadašnjoj cijeni, potpisivanje ugovora slijedi. Prezentovana je informacija o slaboj naplati rasvjete i diskutovano o mogućim rješenjima o čemu će se stav zauzeti na idućoj sjednici.Razmatran je i zahtjev KUD-a  „Mladost „ da se Dom kulture da njima na korištenje. Zahtjev je usvojen uz obrazloženje da se dom ustupa na jednu  godinu, pa će se vidjeti  kako će sve to funkcionisati, KUD će preuzeti s ve troškove održavanja. Zahtjev je usvojen  sa četiri glasa za, jedan glas protiv  i  jedan  uzdržan.

Sastanak završen u 18. 40.

Zapisničar: Krdžalić Jasminka

Upiši odgovor