Proljetno šišanje drvoreda

IMG_20180313_090002 IMG_20180313_090010

Naš drvored koji je star 40 godina, svakog proljeća se šiša i time kreću proljećni radovi na uređenje naše glavne ulice. Kao i prethodne 3 godine radove na orezivanju, prikupljanju i odvozu viška granja izvode zaposlenici UG Kotor, koji sa novo kupljenim alatom brzo i stručno obavljaju predviđene zadatke.

Naša glavna ulica  godinama je bila za primjer, kako se domaćinski treba odnositi prema nečemo što je ogledalo jednog  mjesta.

Upiši odgovor