Izvještaj sa zbora građana

 

IMG_7489

Dana  13.04.2018.god. održan je prvi zbor građana ,u sali doma kulture,  sa početkom u 19,30h.

Predložen je sledeći dnevni red:

 1. Izvještaj o radu za 2017. god.
 2. Plan rada za 2018.god.
 3. Tekuća pitanja

Dnevni red usvojen bez  izmjene.

AD1. Izvještaj o  radu za 2017. god. iznio je  član savjeta  MZ Kotorsko Isić Fehrat u u ime starog savjeta .

 • Izvještaj o stanju vodovoda

Naglašeno je da od 1064 registrovana priključka, trenutno  aktivno 852 korisnika.  Finansije vodovoda obračunava licencirani knjigovođa koja završni račun predaje poreskoj upravi na usvajanje. Dat je kratak izvod iz završnog računa koji je predat poreznoj upravi u mjesecu februaru 2018. god.

Tabelarni pregled obuhvata poređenje 2017  i  2018 god.

                   Opis stavke: Godina Iznos naplata Iznos troškovi Konačno stanje
Ulaz 2016 82441,11,10 59977,07 22464,04
Izlaz 2017 101530,21 101235,86 294,35

Najvažniji projekti u 2017. God.

 • Izmještanje potisnog cjevovoda iz sopstvenih sredstava,
 • Priključenje el. energije na bazene,
 • Ograđivanje bunara,
 • Izrada projektne dokumentacije za sanaciju i proširenje vodovoda,
 • Sanacija potisnog cjevovoda na Torinama, april mjesec,
 • Remont trafoau krugu crpne stanice,

Iz navedenog vidljivo je da su se prihodi značajno povećali u odnosu na 2016. god. Zbog velikih ulaganja, posebno na izgradnji potisnog cjevovoda,  gdje su uložena značajna novčana sredstva i toškovi su uvećani. U konačnici na dan 31.12.2017. god novčano stanje vodovoda je 22758,39 KM.

 • Izvještaj rasvjete

Tabelarni pregled obuhvata poređenje  2016 i 2017 god.

Opis stavke:

Godina Iznos naplata Iznos troškovi Konačno stanje
Ulaz 2016 11730,90 11925,70 -194,82
Izlaz 2017 9422,00 8497,31 924,69

 

Vidljivo je da je osjetan pad naplate u odnosu na 2016. Ali je domaćinskim ponašanjem, godina završena sa 924,69 KM u plusu.

 • Izvještaj o naplati i odvozu smeća

Tabelarni pregled obuhvata poređenje 2015 i 2016 god.

Opis stavke:

Godina Iznos naplata Iznos troškovi Konačno stanje
Ulaz 2016 8900 8466,50 433,50
Izlaz 2017 10099,50 8445,00 1654,50

 

Naplata veća u odnosu na 2016. godinu.

Ad2. Plan rada za 2018. god.

Plan većih radova iznio je presjednik savjeta MZ Kotorsko Trnjanin Mehmed:

  1. Proširenje i rekonstrukcija glavnog voda na Šešlije  i  Johovac,
  2. Nabavka potrebnog alata (geofon, aparat za varenje i  agregat)
  3. Izrada ograde oko bunara i crpne stanice,,
  4. Izrada dokumentacije i  izrada novog bunara,,
  5. Asfaltiranje i krpanje ulica,
  6. Izrada branika na krivini kod ogledala,
  7. Nabavka interventnog vozila,
  8. Kupovina  3 hidranta radi sankcionisanja vodovodne mreže,
  9. Rješavanje pojedinih devastiranih kanalizacija,
  10. Čišćenje dva glavna odvodna potoka,
  11. Sanacija ambulante,
  12. Uklanjanje divljih deponija smeća,

Nakon diskusije, više prisutnih, plan je podržan u cjelosti.

Ad3. Predsjednica UG  “Slavuj” Bečić Fatima, zatražila je objašnjenje ko odobrava upotrebu sala doma kulture na korištenje. Odgovorio je  presjednik savjeta i pojasnio da je dom ustupljen ugovorom KUD Mladost na korištenje i održavanje dvije godine, tako da to pitanje rješavaju sa njima.

Zbor završen u 20,50 h.

Upiši odgovor