Stanje vodovoda u Kotorsku

IMG_1964

Stanje vodovodne infrastrukture u Kotorsku

Novi savjet MZ Kotorsko je početkom ovog mjeseca obišao crpnu stanicu i rezervoar vode sve u cilju utvrđivanje stanja osnovne vodovodne infrastrukture. Obilasku su bili prisutni svi članovi novog savjeta mjesne zajednice i Zijo Kremić radnik na održavanju vodovoda. Kao što se na priloženim slikama vidi, objekti su u lošem stanju i zahtjevaju hitnu sanaciju. Starost našeg vodovoda je 40 godina i od 1992 god. vodovod je održavan sa minimalnim sredstvima. Praktično sve se svodilo na minimalnu ispravnost instalacija i motora u oba navedena objekta. Da ne bi došli u situaciju da ostanemo bez pitke vode, zbog većih kvarova, odlučili smo poduzeti hitno akciju na utvrđivanju stanja sa tehničkog i higijenskog  aspekta. Ostavarili smo kontakt sa Zavod za JZ FBiH iz Sarajeva koji će tokom iduće sedmice doći i uzeti uzorke vode, po prvi put posle rata voda će biti ispitana na sadržaj arsena, žive i bakterija. Pored navedenog uzet će se uzorci iz svih Kotorskih izvora, tako da ćemo imati kompletnu inforamaciju, koje su vode ispravne za piće i da napokon znamo šta pijemo. Razlog zašto smo to radili je sledeći,  analizom vode u  nekoliko vodovoda u našoj široj okolini utvrđeno je prisustvo navedenih materija koje uveliko premašuje dozvoljene granice, što je i nama bio signal za uzbunu. Dogovor je  da se ovo uradi besplatno i bit će realizovano u idućih desetak dana.

IMG_1965Isto tako postigli smo dogovor o izlasku stručnih tehničkih lica, odnosno tehničkog direktora „Vodovod Doboj“ i “Vodovod Derventa” koji će izvršiti detaljan pregled i snimanje stanja  naših postrojenja. Na osnovu toga bit će urađen elaborat o stanju vodovodne infrastrukture i napravit će se ovjeren predmjer i predračun svih potrebnih radova. Sve će biti urađeno besplatno. Kako ti radovi iziskuju znatna finansijska sredstva, koja mi trenutno nemamo, to će nam biti velika pomoć kako bi mogli aplicirati organizacijama koji podupiru ovu vrstu projekata. U kom vremenskom periodu će to biti ne možemo tačno precizirati, sve zavisi od vrste projekta i da li će biti traženo učešće lokalne zajednice u nekom određenom postotku ali to je u ovom vremenu jedini način da naša vodovodna postrojenja obnovimo i za duži vremenski period učinimo sigurnim za kontinuiranu isporuku vode.

Ovo je samo jedna od niza akcija koje novi savjet MZ Kotorsko sprovodi u posljednje vrijeme,  ostalo u narednim prilozima

Upiši odgovor