Izrada projekta novog bunara

U cjelosti prenosimo tekst sa Doboj infa vezan za proširenje kapaciteta Kotorskog vodovoda.

U Doboju je danas potpisan tripartitni sporazum o zajedničkom finansiranju izrade projektne dokumentacije za rješavanja snabdijevanja vodom za piće mještana naselja Kotorsko, kao i proširenja na dijelove susjednih mjesnih zajednica.

Sporazum su potpisali predstavnici Gradske uprave Doboj i Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske i nevladina organizacija Centar za menadžment, razvoj i planiranje “MDP inicijativa”.

Načelnik gradskog Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Tihomir Gligorić rekao je da će gradska uprava i Fond za izradu tehničke dokumentacije uplatiti po 8.000 KM.

Direktor Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Srpske Srđan Todorović rekao je sporazum potpisan, uz koordinaciju Kancelarije OEBS-a u BiH,

Iz teksta je jasno vidljivo ko je potencirao i ko je potpisao trilateralni sporazum, ni u jednoj rečenici se ne spominje da je učesnik ovog projekta MZ Kotorsko, niti da su prestavnici mjesne zajednice potpisali bilo kakav papir ili preuzeli bilo kakve obaveze vezane za izradu projektne dokumentacije  novog bunara. Pošto zadnjih dana na raznim stranicama kruže lažne informacije i dezinformacije, moramo još jednom svima reći i objasniti da sa strane MZ Kotorsko nitko nije i nema ovlasti da može potpisati bilo kakav sporazum vezan za proširenje našeg vodovoda. Mjesna zajednica ima presjednika savjeta a ne presjednika mjesne zajednice i samim tim njegova prava su ograničena, jer mu za svaku odluku treba saglasnost savjeta. To će pokazati i orginalni dokument koji će sutra biti predočen građanima  u kome će se jasno vidjeti ko je i šta je potpisao. Za krupne odluke statut je predvidio izjašnjavanje građana putem zbora i taj princip će uvijek biti ispoštovan.

Građani će biti pitani i izjasnit će se na način kako to previđa statut, za sva bitna pitanja vezana za  područje  MZ Kotorsko.

Upiši odgovor