Proljetno uređenje

Naš drvored koji je star 40 godina, svakog proljeća se šiša i time kreću proljećni radovi na uređenje naše glavne ulice. Kao i prethodnih godina radove na orezivanju, prikupljanju i odvozu viška granja izvode zaposlenici UG Kotor, koji sa novo kupljenim alatom brzo i stručno obavljaju predviđene zadatke.Uređenje jeu funkciji predstojce posjete diplomatskog kora više ambasada u organizaciji OSC-a. Time ćemo još jednom pokazati, kako se domaćinski treba odnositi prema nečemo što je ogledalo jednog  mjesta.

Upiši odgovor