Donacija vodovodnih satova

P04-07-15_08.39 P04-07-15_08.38[1] P04-07-15_08.38[2]

Ranije postignut dogovor sa Catholic Relief Services (CRS) oko donacije nedostajućih satova počinje se realizirati. Svih 200 novih satova je isporučeno i nalazi se u magacinu MZ. Vrijednost satova , ventila i sitnog materijala kreće se oko 20000 KM. Ugradnja satova kreće u narednim danima , tako da će svako domaćinstvu u Kotorsku plaćati vodu onoliko koliko potroši. Samim tim smanjit će se potrošnja a  redovnim  očitanjem očekuje se porast prihoda čime će mnoge nejasnoće i nesporazumi oko potrošnje vode nestati. U narednim danima sva domaćinstava će dobiti listing sa iskazanom potrošnjom i uplatama za period I – VI, to je rezultat uvedene centralne baze podataka svih potrošača,  tako da se u svakom trenutku zna ko šta troši i koliko ko plaća.

Upiši odgovor